nufotografuoti

nufotografuoti
nufotografúoti tr. NdŽ padaryti nuotrauką fotoaparatu: Skridimo tikslas – nufotografuoti galimas kosmonautų išlaipinimo Mėnulyje vietas sp. | refl.: Eime nusifotografuoti . \ fotografuoti; nufotografuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nufotografuoti — nufotografúoti vksm. Gal galėtumėte mùs nufotografúoti? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištraukti — Rtr, Š; SD409, H184, R46, MŽ61, M, LL101,286, ŠT24 1. tr. VlnE175, N, KI165, LL294, ŠT22, BŽ78,82, DŽ1 išrauti, išpešti, išlupti, pašalinti ką tvirtai besilaikantį, įkliuvusį, pritvirtintą ir pan.: Ištraukti raktą NdŽ. Ištrauk uožuolą su šaknimi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašliaužioti — prašliáužioti vksm. Nemažai̇̃ lai̇̃ko teñka prašliáužioti, praváikščioti kẽturpėsčia, nórint suràsti ir nufotografúoti įdõmų vãbalą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitraukti — atitraukti, ia, ė K, Š, ŠT7,9, NdŽ, DŽ1; LL118,119, M, atatraukti Š; SD1105,209,215, SD209,215,218, attraukti I, GrvT46; Q15, H, H153, R, R4,202, MŽ, MŽ5,268, Sut, N 1. tr. paviršiumi atitempti, atvilkti, atitęsti ligi kur: Atitraukti ratus iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmušti atmuša atmušė — atmùšti, àtmuša, àtmušė 1. tr. SD208, KI25 sulaikyti, atremti puolimą, smūgį: Atmušim visus puolimus rš. Jis jų kardus atmušė ir jiem abiem galvas nukirto BsPIII182. Atmušk jų strėlas degančias, mus nužudyti geidžiančias Mž54. | prk.: Ineini… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išparodyti — 1 ×išparodyti; R129, N 1. žr. 1 išrodyti 1: Žydelis išparodo įvairius savo pirkinius, petnešas, šukas, žvelgyrus rš. 2. refl. žr. 1 parodyti 5 (refl.): [Mokytojas] mėgdavo išgerti, ir tas nedavė jam ilgai pabūti gimnazijoje: vieną sykį ant gatvės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numušti — numùšti, nùmuša, nùmušė tr. 1. nudaužti: Su lazda nùmušė nuo šakos obuolį Sb. Numušė bobutė ožiui ragelį NS1352. Tik saugokis, kad automobiliai nosies nenumuštų P.Cvir. Julius atitraukia duris, vikriai numušdamas menką spynelę rš. Ji turi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupaveiksluoti — tr. 1. Šts, Mšk nufotografuoti: Nupaveiksluok, būk geras! Krtn. Per vestuves nupaveikslãvo Kdl. Tą galėtumėt jūs nupaveiksluoti Tl. Kai nupaveikslãvo, tai ir išsiuntėm į Meriką (Ameriką) Gs. | refl.: Jei nebūt brangu, ir aš norėčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraukti — Rtr, ŠT1; R, MŽ, LL171, Ser 1. tr. SD384, R3, MŽ4, Sut, N, M, LL268,328, VĮ, DŽ1, DrskŽ staigiai atidalyti jungtį: Jijė nutraukė par pusę siūlą J. Netrauk virvės, nestipri – nutrauksi NdŽ. Vedu tvartan, bijau, kad pančio nenutraũkt karvė Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertraukti — I, Š, NdŽ, pertraukti; SD1145, SD210,260,299,325, Lex101, Sut, N, M, ŠT5,28, Ser 1. Q133,592, LL268,320, L, Amb, Rtr, KŽ caus. pertrūkti 1: Ana partraukė siūlą J. Virvę pertraukė pusiau DŽ1. Nepertrauk ražončiaus, padėk! Klt. Valaknas [iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”